Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut


Het kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop een aanbieder in de ggz de integrale zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd, in het bijzonder de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken (andere) zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen, op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn.


Met ingang van 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van 'geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis GGZ (en gespecialiseerde GGZ) binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Mentaal Kapitaal is in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 

Meer informatie over het kwaliteitsstatuut GGZ in het algemeen, is te vinden op de website: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.


Mentaal Kapitaal BV | info@mentaalkapitaal.nl | AGB 94-060862  | BTW 854203990 | KVK 61095974 | IBAN NL66 RABO 0190521708