Het traject

 

T 0165 769116 | E info@mentaalkapitaal.nl

Het traject bij Mentaal Kapitaal

Van start tot eind

 

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op onze website. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met ons secretariaat. Om hulp te ontvangen is naast een ingevuld aanmeldformulier een geldige verwijzing nodig, bijvoorbeeld van een huisarts. Wanneer deze documenten binnen zijn, kan er een dossier aangemaakt worden.

Screening

Het dossier wordt vervolgens door een hoofdbehandelaar gescreend. De intake wordt vervolgens toebedeeld aan de meest geschikte psycholoog. Als bekend is welke psycholoog de intake gaat doen, zal het secretariaat telefonisch contact opnemen om een afspraak voor het intakegesprek in te plannen.

Intakegesprek

In het eerste gesprek bespreekt de psycholoog met u de klachten. Aan de hand van het gesprek kan hij een vervolgintake of (diagnostisch) onderzoek voorstellen. Dit is bedoeld om inzicht te krijgen in de factoren die de klacht beïnvloeden.

 

Bespreking team

Er vindt wekelijks multidisciplinair overleg plaats, waarbij intakes, onderzoek en lopende trajecten worden besproken.

 

ROM-meting/basisdiagnostiek

ROM staat voor Routing Outcome Monitoring, wat inhoudt dat de loop van de behandeling wordt bewaakt aan de hand van door u als cliënt ingevulde vragenlijsten. Er wordt gebruik gemaakt van diverse vragenlijsten (in ieder geval de SQ-48), die de therapeut kan gebruiken bij het onderzoeken van de klachten en het verloop ervan tijdens de behandeling.

 

Vervolg intake/onderzoek

Om een goede diagnose te stellen is het soms nodig een vervolgintake te plannen of nader onderzoek te doen. Tijdens het onderzoek kunnen verschillende psychologische testen en vragenlijsten worden afgenomen. Na het onderzoek worden de resultaten met u besproken en worden afspraken gemaakt over een mogelijke behandeling. Tests kunnen onderdeel zijn van een psychologische behandeling, maar er kunnen ook andere redenen zijn tot psychologisch onderzoek. Onderzoek als onderdeel van een psychologische behandeling wordt uitgevoerd binnen 4mb voor zowel de basis GGZ of de specialistische GGZ.

Adviesgesprek hoofdbehandelaar

Op basis van de intake, het onderzoek en de teambespreking wordt een advies geformuleerd en met u besproken. Samen met u worden er doelen geformuleerd en een plan gemaakt om de behandeling vorm te geven.

 

Behandeling

Samen met uw behandelaar wordt er gewerkt aan de vooraf opgestelde doelen met behulp van wetenschappelijk bewezen effectieve behandelmethoden. De behandelmethoden die geboden worden zijn:

Er wordt tijdig samen met u geëvalueerd wat de voortgang is, onder andere met behulp van eerder genoemde ROM-metingen.

 

Afsluiting

In het algemeen wordt de behandeling afgesloten als de klachten opgeklaard zijn en de behandeldoelen bereikt. Soms is er meer zorg nodig en wordt er een nieuw of vervolgtraject gestart. Ook kan er terugverwezen worden met advies voor intensievere zorg.

 

Mentaal Kapitaal BV | info@mentaalkapitaal.nl | AGB 94-060862 | BTW 854203990 | KVK 61095974 | IBAN NL66 RABO 0190521708