Het traject

Het traject bij Mentaal Kapitaal

Van start tot eind


Aanmelding

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op onze website. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met ons secretariaat. Om hulp te ontvangen is naast een ingevuld aanmeldformulier een geldige verwijzing nodig, bijvoorbeeld van een huisarts. Wanneer deze documenten binnen zijn, kan er een dossier aangemaakt worden.

 

Screening

Het dossier wordt vervolgens door een regiebehandelaar gescreend. De intake wordt vervolgens toebedeeld aan de meest geschikte psycholoog. Als bekend is welke psycholoog de intake gaat doen, zal het secretariaat telefonisch contact opnemen om een afspraak voor het intakegesprek in te plannen.

 

Intakegesprek

In het eerste gesprek bespreekt de psycholoog met u de klachten. Aan de hand van het gesprek kan hij een vervolgintake of (diagnostisch) onderzoek voorstellen. Dit is bedoeld om inzicht te krijgen in de factoren die de klacht beïnvloeden.


Bespreking team

Er vindt indien nodig multidisciplinair overleg plaats, waarbij intakes, onderzoek en lopende trajecten worden besproken.


ROM-meting/basisdiagnostiek

ROM staat voor Routing Outcome Monitoring, wat inhoudt dat de loop van de behandeling wordt bewaakt aan de hand van door u als cliënt ingevulde vragenlijsten. Er wordt gebruik gemaakt van diverse vragenlijsten (in ieder geval de SQ-48), die de therapeut kan gebruiken bij het onderzoeken van de klachten en het verloop ervan tijdens de behandeling.


Vervolg intake/onderzoek

Om een goede diagnose te stellen is het soms nodig een vervolgintake te plannen of nader onderzoek te doen. Tijdens het onderzoek kunnen verschillende psychologische testen en vragenlijsten worden afgenomen. Na het onderzoek worden de resultaten met u besproken en worden afspraken gemaakt over een mogelijke behandeling. Tests kunnen onderdeel zijn van een psychologische behandeling, maar er kunnen ook andere redenen zijn tot psychologisch onderzoek. 

 

Adviesgesprek hoofdbehandelaar

Op basis van de intake, het onderzoek en de teambespreking wordt een advies geformuleerd en met u besproken. Samen met u worden er doelen geformuleerd en een plan gemaakt om de behandeling vorm te geven.


Behandeling

Samen met uw behandelaar wordt er gewerkt aan de vooraf opgestelde doelen met behulp van wetenschappelijk bewezen effectieve behandelmethoden. De behandelmethoden die geboden worden zijn:

CGT

EMDR

eHealth

Er wordt tijdig samen met u geëvalueerd wat de voortgang is, onder andere met behulp van eerder genoemde ROM-metingen.

We bekijken steeds samen wanneer we het volgende gesprek plannen. U krijgt informatie en opdrachten waarmee u thuis verder aan de slag kan. In onze eHealth-modules krijgt u online feedback van uw behandelaar, zodat we ook tussen de gesprekken door blijven werken aan uw behandeldoelen.


Betrokken omgeving

Wilt u een naaste (familie, vriend, …) meenemen naar een gesprek? Dat kan – vaak zal de behandelaar dit ook aan u voorstellen. Het is wel prettig als u dit vooraf even overlegt. Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl.


Afsluiting

In het algemeen wordt de behandeling afgesloten als de klachten opgeklaard zijn en de behandeldoelen bereikt. Soms is er meer zorg nodig en wordt er een nieuw of vervolgtraject gestart. Ook kan er terugverwezen worden met advies voor intensievere zorg.


Mentaal Kapitaal BV | info@mentaalkapitaal.nl | AGB 94-060862  | BTW 854203990 | KVK 61095974 | IBAN NL66 RABO 0190521708