EMDR

EMDR: 'Eye Movement Desensitization and Reprocessing'


Voor wie?

Voor mensen die last blijven houden van een schokkende of traumatische ervaring. Vaak is er sprake van schrik- en vermijdingsreacties en heftige herinneringen die zich blijven herhalen in de vorm van angstwekkende beelden, nachtmerries enz. EMDR is de afkorting van ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’, dat vrij vertaald ‘door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken’ betekent.


Hoe werkt EMDR?

De therapeut zal u, na het geven van zorgvuldige uitleg en instructies, vragen om de heftige gebeurtenis terug te halen in het geheugen. Inclusief de daarbij behorende beelden, gedachten en gevoelens. Er worden zoveel mogelijk details verzameld om een perfect beeld te krijgen van de gebeurtenis.

Vervolgens wordt het verwerkingsproces gestart. Opnieuw wordt u gevraagd om de gebeurtenis in gedachten naar voren te halen. Dit keer gebeurt het in combinatie met een afleidende, externe beeldprikkel. Bijvoorbeeld een heen en weer gaande handbeweging van de therapeut. Doordat u niet alleen bezig bent met de nare herinnering, maar ook met de afleidende prikkel, zal de kracht en emotionele lading van een nare herinnering afnemen.


Wat is het effect van EMDR?

EMDR biedt vaak snel resultaat, maar wordt ervaren als een zeer intensieve therapie. Bij ‘eenmalig’ trauma duurt de behandeling doorgaans één tot vier sessies. Bij meervoudige of langdurige traumatisering zijn meer sessies nodig. Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog tijdelijk doorwerken. Het kan mensen zelfs het gevoel geven de regie kwijt te zijn, bijvoorbeeld omdat er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het dan een geruststellende gedachte zijn dat dit slechts een tijdelijk effect is dat binnen enkele dagen weer wegebt. We staan u ook in deze fase bij. Hierna is er, als het ware, een nieuw evenwicht ontstaan.


Mentaal Kapitaal BV | info@mentaalkapitaal.nl | AGB 94-060862  | BTW 854203990 | KVK 61095974 | IBAN NL66 RABO 0190521708